Miejsce w kat. "M"

24.

Miejsce ogółem

25.

Czas

19:30:34

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "34 km" zawodnik nr 2203 zajmował 15. pozycję na 228 osób, które wystartowały (po tym etapie 6,15% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 40 pozycję, a następnie awansował na 21. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 2203 uzyskał 15. czas na 215 osób, które ukończyły etap "34 km", a następnie 66. czas na etapie "63 km" oraz 24. czas na etapie "83 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach