Miejsce w kat. "K"

1.

Miejsce ogółem

20.

Czas

18:57:35

Analiza według czasów netto
Wykryto brak międzyczasów na niektórych punktach pomiarowych
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "34 km" zawodnik nr 2200 zajmował 19. pozycję na 228 osób, które wystartowały (po tym etapie 7,9% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 16 pozycję, a następnieAnaliza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 2200 uzyskał 19. czas na 215 osób, które ukończyły etap "34 km", a następnie 16. czas na etapie "63 km" oraz null. czas na etapie "83 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach