Miejsce w kat. "M"

10.

Miejsce ogółem

10.

Czas

18:07:06

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "34 km" zawodnik nr 2198 zajmował 11. pozycję na 228 osób, które wystartowały (po tym etapie 4,39% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 4 pozycję, a następnie spadł na 6. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 2198 uzyskał 11. czas na 215 osób, które ukończyły etap "34 km", a następnie 1. czas na etapie "63 km" oraz 10. czas na etapie "83 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach