Miejsce w kat. "M"

13.

Miejsce ogółem

13.

Czas

18:23:33

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "34 km" zawodnik nr 2193 zajmował 12. pozycję na 228 osób, które wystartowały (po tym etapie 4,83% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 12 pozycję, a następnie awansował na 11. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 2193 uzyskał 12. czas na 215 osób, które ukończyły etap "34 km", a następnie 11. czas na etapie "63 km" oraz 18. czas na etapie "83 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach