Miejsce w kat. "M"

14.

Miejsce ogółem

14.

Czas

18:25:41

Analiza według czasów netto
Wykryto brak międzyczasów na niektórych punktach pomiarowych
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "34 km" zawodnik nr 2191 zajmował 30. pozycję na 228 osób, które wystartowały (po tym etapie 12,72% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 17 pozycję, a następnieAnaliza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 2191 uzyskał 30. czas na 215 osób, które ukończyły etap "34 km", a następnie 13. czas na etapie "63 km" oraz null. czas na etapie "83 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach