Miejsce w kat. "M"

46.

Miejsce ogółem

47.

Czas

20:51:14

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "34 km" zawodnik nr 2172 zajmował 92. pozycję na 228 osób, które wystartowały (po tym etapie 39,92% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 76 pozycję, a następnie awansował na 56. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 2172 uzyskał 92. czas na 215 osób, które ukończyły etap "34 km", a następnie 73. czas na etapie "63 km" oraz 58. czas na etapie "83 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach