Miejsce w kat. "M"

28.

Miejsce ogółem

29.

Czas

19:55:53

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "34 km" zawodnik nr 2164 zajmował 41. pozycję na 228 osób, które wystartowały (po tym etapie 17,55% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 23 pozycję, a następnie awansował na 17. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 2164 uzyskał 41. czas na 215 osób, które ukończyły etap "34 km", a następnie 18. czas na etapie "63 km" oraz 19. czas na etapie "83 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach