Miejsce w kat. "M"

16.

Miejsce ogółem

16.

Czas

18:46:58

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "34 km" zawodnik nr 2161 zajmował 24. pozycję na 228 osób, które wystartowały (po tym etapie 10,09% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 19 pozycję, a następnie awansował na 14. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 2161 uzyskał 24. czas na 215 osób, które ukończyły etap "34 km", a następnie 21. czas na etapie "63 km" oraz 30. czas na etapie "83 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach