Miejsce w kat. "M"

18.

Miejsce ogółem

18.

Czas

18:48:11

Analiza według czasów netto
Wykryto brak międzyczasów na niektórych punktach pomiarowych
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "34 km" zawodnik nr 2156 zajmował 23. pozycję na 228 osób, które wystartowały (po tym etapie 9,65% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 22 pozycję, a następnieAnaliza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 2156 uzyskał 23. czas na 215 osób, które ukończyły etap "34 km", a następnie 30. czas na etapie "63 km" oraz null. czas na etapie "83 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach