Miejsce w kat. "M"

3.

Miejsce ogółem

3.

Czas

17:06:59

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "34 km" zawodnik nr 2128 zajmował 9. pozycję na 228 osób, które wystartowały (po tym etapie 3,51% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 8 pozycję, a następnie awansował na 5. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 2128 uzyskał 9. czas na 215 osób, które ukończyły etap "34 km", a następnie 6. czas na etapie "63 km" oraz 6. czas na etapie "83 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach