Miejsce w kat. "M"

34.

Miejsce ogółem

35.

Czas

20:10:21

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "34 km" zawodnik nr 2111 zajmował 38. pozycję na 228 osób, które wystartowały (po tym etapie 16,23% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 60 pozycję, a następnie awansował na 34. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 2111 uzyskał 38. czas na 215 osób, które ukończyły etap "34 km", a następnie 70. czas na etapie "63 km" oraz 33. czas na etapie "83 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach