Miejsce w kat. "M"

37.

Miejsce ogółem

38.

Czas

20:23:22

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "34 km" zawodnik nr 2099 zajmował 87. pozycję na 228 osób, które wystartowały (po tym etapie 37,72% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 48 pozycję, a następnie awansował na 37. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 2099 uzyskał 87. czas na 215 osób, które ukończyły etap "34 km", a następnie 25. czas na etapie "63 km" oraz 49. czas na etapie "83 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach