Miejsce w kat. "M"

4.

Miejsce ogółem

4.

Czas

17:10:03

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "34 km" zawodnik nr 2089 zajmował 3. pozycję na 228 osób, które wystartowały (po tym etapie 0,88% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 2 pozycję, a następnie utrzymał tę pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 2089 uzyskał 3. czas na 215 osób, które ukończyły etap "34 km", a następnie 3. czas na etapie "63 km" oraz 1. czas na etapie "83 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach