Miejsce w kat. "M"

47.

Miejsce ogółem

48.

Czas

20:53:32

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "34 km" zawodnik nr 2080 zajmował 96. pozycję na 228 osób, które wystartowały (po tym etapie 41,67% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 92 pozycję, a następnie awansował na 63. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 2080 uzyskał 96. czas na 215 osób, które ukończyły etap "34 km", a następnie 89. czas na etapie "63 km" oraz 56. czas na etapie "83 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach