Miejsce w kat. "M"

44.

Miejsce ogółem

45.

Czas

20:47:02

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "34 km" zawodnik nr 2061 zajmował 31. pozycję na 228 osób, które wystartowały (po tym etapie 13,16% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 34 pozycję, a następnie spadł na 47. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 2061 uzyskał 31. czas na 215 osób, które ukończyły etap "34 km", a następnie 47. czas na etapie "63 km" oraz 106. czas na etapie "83 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach