Miejsce w kat. "M"

11.

Miejsce ogółem

11.

Czas

18:17:46

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "34 km" zawodnik nr 2043 zajmował 5. pozycję na 228 osób, które wystartowały (po tym etapie 1,76% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 5 pozycję, a następnie spadł na 8. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 2043 uzyskał 5. czas na 215 osób, które ukończyły etap "34 km", a następnie 9. czas na etapie "63 km" oraz 9. czas na etapie "83 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach