Miejsce w kat. "M"

21.

Miejsce ogółem

22.

Czas

19:16:58

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "34 km" zawodnik nr 2041 zajmował 13. pozycję na 228 osób, które wystartowały (po tym etapie 5,27% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 11 pozycję, a następnie awansował na 10. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 2041 uzyskał 13. czas na 215 osób, które ukończyły etap "34 km", a następnie 10. czas na etapie "63 km" oraz 14. czas na etapie "83 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach