Miejsce w kat. "M"

22.

Miejsce ogółem

23.

Czas

19:17:51

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "34 km" zawodnik nr 2040 zajmował 45. pozycję na 228 osób, które wystartowały (po tym etapie 19,3% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 29 pozycję, a następnie awansował na 13. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 2040 uzyskał 45. czas na 215 osób, które ukończyły etap "34 km", a następnie 19. czas na etapie "63 km" oraz 12. czas na etapie "83 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach