Miejsce w kat. "M"

48.

Miejsce ogółem

49.

Czas

20:57:00

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "34 km" zawodnik nr 2036 zajmował 95. pozycję na 228 osób, które wystartowały (po tym etapie 41,23% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 96 pozycję, a następnie awansował na 64. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 2036 uzyskał 95. czas na 215 osób, które ukończyły etap "34 km", a następnie 110. czas na etapie "63 km" oraz 42. czas na etapie "83 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach