Miejsce w kat. "M"

9.

Miejsce ogółem

9.

Czas

18:05:09

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "34 km" zawodnik nr 2020 zajmował 36. pozycję na 228 osób, które wystartowały (po tym etapie 15,36% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 31 pozycję, a następnie awansował na 18. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 2020 uzyskał 36. czas na 215 osób, które ukończyły etap "34 km", a następnie 23. czas na etapie "63 km" oraz 16. czas na etapie "83 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach