Miejsce w kat. "M"

7.

Miejsce ogółem

7.

Czas

17:55:01

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "34 km" zawodnik nr 2012 zajmował 8. pozycję na 228 osób, które wystartowały (po tym etapie 3,08% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 6 pozycję, a następnie awansował na 4. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 2012 uzyskał 8. czas na 215 osób, które ukończyły etap "34 km", a następnie 5. czas na etapie "63 km" oraz 5. czas na etapie "83 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach