Miejsce w kat. "M"

23.

Miejsce ogółem

24.

Czas

19:23:43

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "34 km" zawodnik nr 2007 zajmował 46. pozycję na 228 osób, które wystartowały (po tym etapie 19,74% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 33 pozycję, a następnie awansował na 23. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 2007 uzyskał 46. czas na 215 osób, które ukończyły etap "34 km", a następnie 36. czas na etapie "63 km" oraz 44. czas na etapie "83 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach