Miejsce w kat. "K"

3.

Miejsce ogółem

32.

Czas

03:02:54

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "15 km" zawodnik nr 5933 zajmował 37. pozycję na 840 osób, które wystartowały (po tym etapie 4,29% startujących było sklasyfikowanych wyżej).



Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 5933 uzyskał 37. czas na 838 osób, które ukończyły etap "15 km", a następnie 35. czas na etapie "28 km".



Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach