Miejsce w kat. "K"

1.

Miejsce ogółem

8.

Czas

02:40:45

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "15 km" zawodnik nr 5923 zajmował 10. pozycję na 840 osób, które wystartowały (po tym etapie 1,08% startujących było sklasyfikowanych wyżej).Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 5923 uzyskał 10. czas na 838 osób, które ukończyły etap "15 km", a następnie 5. czas na etapie "28 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach