Miejsce w kat. "M"

3.

Miejsce ogółem

3.

Czas

02:34:29

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "15 km" zawodnik nr 5897 zajmował 3. pozycję na 840 osób, które wystartowały (po tym etapie 0,24% startujących było sklasyfikowanych wyżej).Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 5897 uzyskał 3. czas na 838 osób, które ukończyły etap "15 km", a następnie 2. czas na etapie "28 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach