Miejsce w kat. "M"

31.

Miejsce ogółem

34.

Czas

03:04:26

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "15 km" zawodnik nr 5892 zajmował 39. pozycję na 840 osób, które wystartowały (po tym etapie 4,53% startujących było sklasyfikowanych wyżej).Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 5892 uzyskał 39. czas na 838 osób, które ukończyły etap "15 km", a następnie 38. czas na etapie "28 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach