Miejsce w kat. "K"

2.

Miejsce ogółem

12.

Czas

02:43:38

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "15 km" zawodnik nr 5855 zajmował 11. pozycję na 840 osób, które wystartowały (po tym etapie 1,2% startujących było sklasyfikowanych wyżej).Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 5855 uzyskał 11. czas na 838 osób, które ukończyły etap "15 km", a następnie 12. czas na etapie "28 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach