Miejsce w kat. "M"

28.

Miejsce ogółem

30.

Czas

03:01:49

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "15 km" zawodnik nr 5833 zajmował 35. pozycję na 840 osób, które wystartowały (po tym etapie 4,05% startujących było sklasyfikowanych wyżej).Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 5833 uzyskał 35. czas na 838 osób, które ukończyły etap "15 km", a następnie 36. czas na etapie "28 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach