Miejsce w kat. "M"

27.

Miejsce ogółem

29.

Czas

03:01:44

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "15 km" zawodnik nr 5658 zajmował 28. pozycję na 840 osób, które wystartowały (po tym etapie 3,22% startujących było sklasyfikowanych wyżej).Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 5658 uzyskał 28. czas na 838 osób, które ukończyły etap "15 km", a następnie 47. czas na etapie "28 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach