Miejsce w kat. "M"

29.

Miejsce ogółem

31.

Czas

03:02:21

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "15 km" zawodnik nr 5615 zajmował 51. pozycję na 840 osób, które wystartowały (po tym etapie 5,96% startujących było sklasyfikowanych wyżej).Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 5615 uzyskał 51. czas na 838 osób, które ukończyły etap "15 km", a następnie 21. czas na etapie "28 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach