Miejsce w kat. "M"

35.

Miejsce ogółem

37.

Czas

03:05:45

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "15 km" zawodnik nr 5611 zajmował 43. pozycję na 840 osób, które wystartowały (po tym etapie 5% startujących było sklasyfikowanych wyżej).Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 5611 uzyskał 43. czas na 838 osób, które ukończyły etap "15 km", a następnie 43. czas na etapie "28 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach