Miejsce w kat. "M"

40.

Miejsce ogółem

45.

Czas

03:07:52

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "15 km" zawodnik nr 5472 zajmował 42. pozycję na 840 osób, które wystartowały (po tym etapie 4,89% startujących było sklasyfikowanych wyżej).Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 5472 uzyskał 42. czas na 838 osób, które ukończyły etap "15 km", a następnie 52. czas na etapie "28 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach