Miejsce w kat. "M"

24.

Miejsce ogółem

26.

Czas

02:58:05

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "15 km" zawodnik nr 5439 zajmował 27. pozycję na 840 osób, które wystartowały (po tym etapie 3,1% startujących było sklasyfikowanych wyżej).Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 5439 uzyskał 27. czas na 838 osób, które ukończyły etap "15 km", a następnie 33. czas na etapie "28 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach