Miejsce w kat. "M"

25.

Miejsce ogółem

27.

Czas

02:58:13

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "15 km" zawodnik nr 5331 zajmował 34. pozycję na 840 osób, które wystartowały (po tym etapie 3,93% startujących było sklasyfikowanych wyżej).Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 5331 uzyskał 34. czas na 838 osób, które ukończyły etap "15 km", a następnie 24. czas na etapie "28 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach