Miejsce w kat. "M"

30.

Miejsce ogółem

33.

Czas

03:03:02

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "15 km" zawodnik nr 5327 zajmował 52. pozycję na 840 osób, które wystartowały (po tym etapie 6,08% startujących było sklasyfikowanych wyżej).Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 5327 uzyskał 52. czas na 838 osób, które ukończyły etap "15 km", a następnie 23. czas na etapie "28 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach