Miejsce w kat. "M"

43.

Miejsce ogółem

48.

Czas

03:10:18

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "15 km" zawodnik nr 5304 zajmował 69. pozycję na 840 osób, które wystartowały (po tym etapie 8,1% startujących było sklasyfikowanych wyżej).Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 5304 uzyskał 69. czas na 838 osób, które ukończyły etap "15 km", a następnie 44. czas na etapie "28 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach