Miejsce w kat. "M"

13.

Miejsce ogółem

16.

Czas

02:47:57

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "15 km" zawodnik nr 5295 zajmował 25. pozycję na 840 osób, które wystartowały (po tym etapie 2,86% startujących było sklasyfikowanych wyżej).Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 5295 uzyskał 25. czas na 838 osób, które ukończyły etap "15 km", a następnie 10. czas na etapie "28 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach