Miejsce w kat. "M"

34.

Miejsce ogółem

39.

Czas

03:05:39

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "15 km" zawodnik nr 5293 zajmował 41. pozycję na 840 osób, które wystartowały (po tym etapie 4,77% startujących było sklasyfikowanych wyżej).Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 5293 uzyskał 41. czas na 838 osób, które ukończyły etap "15 km", a następnie 46. czas na etapie "28 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach