Miejsce w kat. "M"

39.

Miejsce ogółem

44.

Czas

03:07:49

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "15 km" zawodnik nr 5253 zajmował 66. pozycję na 840 osób, które wystartowały (po tym etapie 7,74% startujących było sklasyfikowanych wyżej).Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 5253 uzyskał 66. czas na 838 osób, które ukończyły etap "15 km", a następnie 32. czas na etapie "28 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach