Miejsce w kat. "M"

38.

Miejsce ogółem

42.

Czas

03:07:11

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "15 km" zawodnik nr 5224 zajmował 46. pozycję na 840 osób, które wystartowały (po tym etapie 5,36% startujących było sklasyfikowanych wyżej).Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 5224 uzyskał 46. czas na 838 osób, które ukończyły etap "15 km", a następnie 49. czas na etapie "28 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach