Miejsce w kat. "M"

22.

Miejsce ogółem

24.

Czas

02:57:45

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "15 km" zawodnik nr 5212 zajmował 32. pozycję na 840 osób, które wystartowały (po tym etapie 3,7% startujących było sklasyfikowanych wyżej).Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 5212 uzyskał 32. czas na 838 osób, które ukończyły etap "15 km", a następnie 25. czas na etapie "28 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach