Miejsce w kat. "M"

37.

Miejsce ogółem

41.

Czas

03:06:37

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "15 km" zawodnik nr 5200 zajmował 48. pozycję na 840 osób, które wystartowały (po tym etapie 5,6% startujących było sklasyfikowanych wyżej).Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 5200 uzyskał 48. czas na 838 osób, które ukończyły etap "15 km", a następnie 42. czas na etapie "28 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach