Miejsce w kat. "M"

1.

Miejsce ogółem

1.

Czas

02:32:03

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "15 km" zawodnik nr 5123 zajmował 1. pozycję na 840 osób, które wystartowały (po tym etapie 0% startujących było sklasyfikowanych wyżej).Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 5123 uzyskał 1. czas na 838 osób, które ukończyły etap "15 km", a następnie 3. czas na etapie "28 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach