Miejsce w kat. "M"

16.

Miejsce ogółem

18.

Czas

02:49:32

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "15 km" zawodnik nr 5105 zajmował 18. pozycję na 840 osób, które wystartowały (po tym etapie 2,03% startujących było sklasyfikowanych wyżej).Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 5105 uzyskał 18. czas na 838 osób, które ukończyły etap "15 km", a następnie 18. czas na etapie "28 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach