Miejsce w kat. "M"

26.

Miejsce ogółem

28.

Czas

02:59:25

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "15 km" zawodnik nr 5100 zajmował 29. pozycję na 840 osób, które wystartowały (po tym etapie 3,34% startujących było sklasyfikowanych wyżej).Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 5100 uzyskał 29. czas na 838 osób, które ukończyły etap "15 km", a następnie 34. czas na etapie "28 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach