Miejsce w kat. "M"

1.

Miejsce ogółem

1.

Czas

01:06:29

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "4,5 km" zawodnik nr 771 zajmował 1. pozycję na 1326 osób, które wystartowały (po tym etapie 0% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 1 pozycję, a następnie utrzymał tę pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 771 uzyskał 1. czas na 1324 osób, które ukończyły etap "4,5 km", a następnie 1. czas na etapie "6,2 km" oraz 1. czas na etapie "10,5 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach