Miejsce w kat. "M"

26.

Miejsce ogółem

26.

Czas

01:23:05

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "10 km" zawodnik nr 177 zajmował 31. pozycję na 1082 osób, które wystartowały (po tym etapie 2,78% startujących było sklasyfikowanych wyżej).Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 177 uzyskał 31. czas na 1081 osób, które ukończyły etap "10 km", a następnie 23. czas na etapie "21,097 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach