Miejsce w kat. "M"

23.

Miejsce ogółem

23.

Czas

01:22:24

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "10 km" zawodnik nr 1319 zajmował 29. pozycję na 1082 osób, które wystartowały (po tym etapie 2,59% startujących było sklasyfikowanych wyżej).Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 1319 uzyskał 29. czas na 1081 osób, które ukończyły etap "10 km", a następnie 18. czas na etapie "21,097 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach