Miejsce w kat. "M"

29.

Miejsce ogółem

30.

Czas

01:23:22

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "10 km" zawodnik nr 1251 zajmował 40. pozycję na 1082 osób, które wystartowały (po tym etapie 3,61% startujących było sklasyfikowanych wyżej).Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 1251 uzyskał 40. czas na 1081 osób, które ukończyły etap "10 km", a następnie 20. czas na etapie "21,097 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach