Miejsce w kat. "M"

20.

Miejsce ogółem

20.

Czas

01:22:05

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "10 km" zawodnik nr 1188 zajmował 23. pozycję na 1082 osób, które wystartowały (po tym etapie 2,04% startujących było sklasyfikowanych wyżej).Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 1188 uzyskał 23. czas na 1081 osób, które ukończyły etap "10 km", a następnie 19. czas na etapie "21,097 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach